EnergyVet Top


Smútok, stres aj agresivita sa dajú zvládnuť


Veterinári aj chovatelia sa občas stretávajú s bojazlivými, agresívnymi či smutnými zvieratami alebo mláďatami, ktoré majú narušený vzťah s matkou. Je možné ovplyvniť tieto psychické stavy zvieraťa a prispieť k zlepšeniu jeho zdravia a vzťahov s okolím?

Klasické liečivá, ktoré sa u zvierat bežne používajú na odznenie psychických problémov, fungujú väčšinou na princípe upokojovania a tlmenia. To je však len dočasné riešenie. Takéto prípravky sa nedajú používať dlhodobo, pretože zvierací pacienti by si mohli vytvoriť na ne návyk. Okrem toho majú aj početné negatívne vedľajšie účinky. Naproti tomu veterinárne prípravky Energy majú tú výhodu, že s každým prvkom Pentagramu® Energyvet sú spojené aj základné emócie.
Znamená to teda, že napríklad agresívne zviera potrebuje Regavet, teda prípravok, ktorý sa spája s agresívnosťou prvku Dreva? Naopak. Tu viac než obyčajne platia vzájomné vzťahy medzi jednotlivými prvkami Pentagramu.

KOLOBEH EMÓCIÍ
Na príklade psíka, ktorého majiteľ sa práve vracia domov, si vysvetlíme kolobeh emócií, charakteristický pre každého živého tvora. Vo chvíli, keď psík počuje niekoho za dverami, prejavuje sa u neho strach charakteristický pre prvok Vody. Potom strach bezprostredne prechádza do agresívnosti: pes šteká výhražným štekotom (prvok Dreva). Podľa krokov alebo pachu následne spoznáva, že je to jeho pán, a štekanie sa zmení na radostné, emócia prechádza do prvku Ohňa. Pri príchode majiteľa prejavuje psík sympatie, často mu nosí obľúbené hračky alebo papuče. Doslova by sa rozdal. To je pes emocionálne na prvku Zem. Potom nasleduje smútok, pretože psíkovi jasné, že jeho pán sa s ním nebude vítať večne. Smútok je charakteristický pre prvok Kovu. Z obáv a očakávania, či bude nasledovať prechádzka alebo kŕmenie, prechádza psík späť do prvku Vody. A tým sa okruh uzatvára.
Prakticky každý emocionálny prejav spustí celý kolobeh emócií v smere schémy Pentagramu®. Čo sa stane, keď niektorý prvok nedokáže spracovať prenos emócií? Vytvorí sa blok a pred ním sa nahromadí výrazná emocionálna aktivita. Keď vznikne blok na prvku Ohňa, zviera postráda radosť. Emocionálna aktivita sa zastaví na prvku Dreva a zviera sa prejavuje ako agresívne. Trvalo alebo v epizódach výbuchu hnevu. Správnym riešením je odstránenie bloku, odblokovanie. V tomto prípade pomôže Korovet.
Určite vás bude zaujímať, za aký čas môžeme očakávať prvé výsledky pri podávaní koncentrátov. Niekedy po jedinej dávke prípravku a niekedy až po niekoľkých týždňoch regenerácie. Záleží na tom, aký hlboký blok sa vytvoril, a najmä ako dlho trvá blokáda prvku.

JE MOŽNÁ AJ PREVENCIA?
V dvoch prípadoch sa dá psychickým problémom zvieraťa predchádzať a v emocionálnej oblasti zvyšovať jeho odolnosť. V prípade smútku vyvolaného stratou majiteľa, druhého zvieraťa alebo po sťahovaní sa preventívne dá použiť Virovet alebo Etovet. Na prevenciu odmietnutia mláďaťa zo strany matky je najvhodnejšie podávať Gynevet.

Na záver ešte pripomeňme, že podávaním prípravkov Energy môžeme ovplyvniť iba patologické správanie, nie to, ktoré je dané geneticky. Napríklad dominantný samec nebude veľmi reagovať na podávanie prostriedkov z Pentagramu®. Použitím Etovetu a tým, že ho zabavíme prácou alebo hrou, môžeme prejavy dominancie iba zmierňovať. Je veľmi ťažké rozlíšiť, či ide u zvieraťa o vrodenú povahu alebo následok nejakého zdravotného či psychického procesu. Nezostáva nič iné, iba to skúsiť.

MVDr. Lubomír CHMELAŘ, PhD.