EnergyVet Top


V Trnave pomáhame domácim miláčikom

Predstavujeme vám MVDr. Igora Grychníka, dlhoročného člena Klubu Energy, zverolekára, ktorý vo svojej praxi aktívne používa prípravky radu EnergyVet.

„Zvieratá ma sprevádzajú už od skorých rokov mojej mladosti, a preto som sa im rozhodol venovať aj profesionálne. Po ukončení strednej školy v Trnave som vyštudoval Vysokú školu veterinárnu v Košiciach. Neskôr som sa vrátil do Trnavy, kde som začal ako obvodný veterinárny lekár. Do súkromného sektora som nastúpil v roku 1991, veľmi rýchlo po spoločenských zmenách, a zriadil som si veterinárnu ošetrovňu na Školskej ulici v Trnave.
Moja prax veterinárneho lekára ma presvedčila o nevyhnutnosti využívať nielen klasickú, ale aj alternatívnu liečbu. Preto využívam metódy liečby homeopatickým prípravkami, medzi ktoré patria aj prírodné prípravky ENERGY bez nežiadúcich účinkov na organizmus.
Pomocou prípravkov ENERGY posilňujem a „povzbudzujem“ orgány k správnej funkcii. Posilňujem imunitu, stimulujem obranné sily a regeneráciu. Posilnenie energetiky buniek je veľmi účinná pomoc a prípravky Energy majú nezastupiteľné miesto pri rôznych ochoreniach, ako napríklad akútna gastroenteritída, ochorenie močovo-pohlavného alebo srdcovo-cievneho ústrojenstva, a podobne. Nielen orgány človeka, ale aj vnútro zvieraťa je v súčasnosti zaťažené ťažkými kovmi a inými toxickými látkami z ovzdušia, vody, potravín a krmív. Takéto orgány sú rajom pre prítomnosť húb, vírusov, baktérií a parazitov. Pri antiprarazitárnej kúre je preto veľmi dôležité súčasne detoxikovať aj organizmus. Vhodné sú produkty základného pentagramu, stimulujúce, humátové a doplnkové prípravky. Podobné využitie majú aj veterinárne produkty patriace do systému EnergyVet, ktorými dosiahneme u našich miláčikov naozaj veľmi efektívne výsledky. Keďže leto sa už začalo, počas letných horúčav odporúčam podávať Korovet podľa predpísaného dávkovania."

Vážení čitatelia a milovníci domácich a hospodárskych zvierat, v magazíne Vitae vám budeme ponúkať praktické rady, poradenstvo a pomoc pri zdravotných problémoch vašich zvieracích miláčikov.

MVDr. Igor Grychník - súkromný veterinárny lekár
Školská 16, Trnava
tel.: 0905335013
email: mvdr.grychnik@stonline.sk