EnergyVet Top


Dávkovanie

Dávkovanie pre zvieratá je rôzne - podľa ich hmotnosti. Malé zvieratá majú vo všeobecnosti rýchlejší metabolizmus, a tak znesú na jednotku hmotnosti vyššie dávky než veľké zvieratá. Dávkovanie je uvedené v popise každého prípravku. Každý prípravok sa podáva po dobu 3 týždňov, u drobných zvierat pod 2 kg hmotnosti postačí dvojtýždňová regenerácia. Po tomto období nasleduje vždy 1 týždeň prestávka. V prípade, že sa po prestávke bude užívať iný prípravok, je vhodné predĺžiť prestávku na dva týždne.

Dôležité je, či zviera počas minulých 6 mesiacov regeneračný prípravok už užívalo alebo nie. Ak sa prípravok podáva po prvýkrát, môžu sa objaviť búrlivejšie reakcie; preto je vhodné podávať prípravok v nižšom dávkovaní, ktoré je uvedené na obale. Druhé obdobie trojtýždňovej regenerácie už toto riziko neobsahuje, a preto je možné maximálne odporúčané dávkovanie. Špecifikom regeneračných koncentrátov Energy (teda prípravkov v kvapkách) je, že dávka nezávisí ani tak od počtu podávaných kvapiek, ale od toho, ako často sa kvapky podávajú.

Drobné zvieratá majú cez deň niekoľko spánkových cyklov. Znamená to, že im môžeme podávať prípravky viac než 3x denne. Ak to chovateľ zvládne, koncentrát sa môže podávať napríklad každé 2 hodiny. Väčšinou však stačí dávkovanie 2x až 3x denne uvedené na škatuľke.

U veľmi malých zvierat treba koncentráty riediť. Na 1 ml pitnej vody 1 kvapka koncentrátu - kvapkadlom môžeme dávkovať od 0,1 kvapky. Vyššie riedenie netreba, pretože - ako sme už uviedli - drobné zvieratá majú oveľa aktívnejší metabolizmus. Takže napríklad myške alebo vtákovi s hmotnosťou 20 gramov môžeme podať 0,1 kvapky koncentrátu úplne bez obáv.

Pre optimálne dávkovanie nájdete v programe Domáci poradca výpočet optimálneho dávkovania pre regeneráciu v nadväznosti na druh zvieraťa, jeho hmotnosť, vek a na fakt, či zviera dostane prípravok po prvýkrát, alebo sa s prípravkom už stretlo.

Interakcia s niektorými liečivami
Akýkoľvek z regeneračných prostriedkov posilňuje imunitný systém. Z prípravkov Energy je to najmä Imunovet. Regenerácia týmito prostriedkami nie je vhodná, ak sa zviera lieči imunosupresívami. V prípade, že sa zviera lieči hormonálnymi prostriedkami, znižuje sa účinok regeneračných prípravkov Energy asi na jednu polovicu. Naopak, regeneračné prostriedky hormonálnu liečbu nijako negatívne neovplyvňujú. Doposiaľ nebola zaznamenaná žiadna negatívna interakcia.

Cytovet má silné detoxikačné účinky a pri súbežnom podávaní klasických liečiv môže oslabiť ich účinok. V tomto prípade je vhodné podávať najprv liečivá a až o jednu hodinu neskôr Cytovet.

Reverzná reakcia
V prípade niektorých chronických problémov sa počas regenerácie organizmu zvieraťa môžu tieto problémy po začiatočnom zlepšení vrátiť alebo dokonca prehĺbiť. Je to iba reakcia organizmu na návrat chronického problému k jeho akútnym začiatkom, pre ktorú máme názov "reverzná reakcia". Takéto zhoršenie trvá maximálne niekoľko hodín (v prípade kožných problémov aj niekoľko dní), ale väčšina zvierat reverznú reakciu nevykazuje. Prevenciou takéhoto dočasného zhoršenia zdravotného stavu je nízke a menej časté podávanie prípravku. Riziko reverznej reakcie je zakomponované do poradenského programu Domáci poradca, takže výskyt reverznej reakcie sa tým zmenšuje prakticky na nulu. Reverznej reakcie sa netreba báť, je to pozitívny príznak hojivých procesov v organizme. Pokiaľ takáto reakcia trvá viac než dva dni (u kože týždeň), potom nejde o reverznú reakciu, ale o nevhodne vybraný regeneračný prostriedok. Je nevyhnutné urobiť novú analýzu symptómov a vybrať iný prípravok. Od ukončenia podávania predchádzajúceho prípravku, ktorý vyvolal negatívnu reakciu, treba urobiť najmenej 3 dni prestávku.

V prípade zvierat sa stretávame s reverznou reakciou alebo zhoršením po nevhodne vybratom prostriedku len vzácne. Chronické problémy u zvierat väčšinou nie sú také hlboké ako u človeka.