EnergyVet Top

  •  Vysoká účinnosť, šetrnosť a preverená kvalita.
  •  Dobrá možnosť kombinovania s klasickými liečivami, zosilňujú ich účinok.
  •  Jednoduchá orientácia pri výbere správneho prípravku s využitím  poradenského SW.
  •  V prípade komplikovanejších prípadov možnosť konzultácie s odborníkmi.
  •  Šetrí finančné prostriedky skrátením doby ošetrovania a nižšou spotrebou klasických    liečiv.
  •  Vhodné pre akútne stavy ako prvá pomoc, ale aj pre chronické stavy ako jediný  účinný prostriedok bez nežiadúcich vedľajších účinkov.
  •  Jednoduché dávkovanie.
  •  Rôzne a jednoduché spôsoby aplikácie.
  •  Vhodné pre odborníkov aj pre laikov.