EnergyVet Top


KTO sme

Energy Group a.s. je výhradne česká spoločnosť založená v polovici deväťdesiatych rokov. Prostredníctvom vlastných produktov sme už od svojho vzniku priekopníkmi alternatívnej medicíny nielen v Česku, ale aj inde vo svete. Získali sme pevné miesto na trhu, podporu zákazníkov aj odbornej verejnosti. Na Slovensku  pôsobí už 14 rokov, kde sa teší obľube zákazníkov, ktorým záleží na zdraví.


Naša filozofia
Filozofia firmy Energy je založená na celostnom prístupe a organizmus a myseľ chápe ako prepojené súčasti jedného energetického systému. Optimálna spolupráca oboch prvkov je základným predpokladom zdravia celého organizmu. Dôraz teda kladieme nielen na prevenciu jednotlivých zdravotných problémov, ale pozornosť každého klienta sa usilujeme zamerať do jeho vlastného stredu.

Čím sa zaoberáme
Sortiment spoločnosti Energy tvorí ucelená ponuka prírodných bioinformačných produktov. Vychádzajú z princípov starej čínskej medicíny s využitím najnovších poznatkov fytoterapie, kryštálterapie, homeopatie a moderných bioinformačných metód. Bioinformačné prípravky pôsobia na ľudský organizmus na dvoch úrovniach – prírodné účinné látky ovplyvňujú priamo telesné orgány a bioinformácie pôsobia vďaka princípu biorezonancie na riadiace podkôrové centrá v mozgu. Liečebný účinok prítomných prírodných látok sa zosilňuje a organizmus človeka sa celkovo harmonizuje. Základom ponuky produktov je päť hĺbkovo pôsobiacich bylinných koncentrátov a päť bylinných krémov, ktoré tvoria ucelený systém Regenerácie v Pentagrame©. Tieto prípravky korešpondujú s energiami piatich základných prírodných prvkov, ktorých vzájomná súčinnosť je podľa tradičnej čínskej medicíny kľúčom k zdraviu. Tento systém prispieva k detoxikácii a regenerácii celého organizmu alebo cielene pôsobí podľa povahy konkrétneho zdravotného problému. Produkty Pentagramu© sa dajú kombinovať s ostatnými našimi výrobkami, ktorých sortiment sa stále rozširuje.

Kde získať výrobky a informácie
Našim klientom ponúkame nielen produkty, ale aj rozmanitú paletu služieb v podobe odbornej poradenskej činnosti, prednášok a osobného rastu. Možnosť vzdelávania završuje Univerzita Energy. Uchádzačom ponúka ucelenú ponuku seminárov z odboru alternatívnej medicíny, obchodných schopností, práce s EAV a emocionálnej inteligencie. Svojim členom ponúkame nielen zvýhodnené ceny, ale aj individuálny prístup a možnosť diagnostiky pomocou prístroja Supertronic založeného na princípe EAV. Predaj výrobkov a ponuka služieb prebieha v sieti viac než dvadsiatich firemných predajní nazývaných Kluby Energy a viac než stovke Konzultačných centier po celej Českej republike. Všetci naši klienti majú možnosť objednávať výrobky prostredníctvom zásielkovej služby, a to pomocou pošty, e-mailu, telefónu alebo SMS.

Viac informácií
Internetové stránky www.energy.sk a klubový magazín Vitae ponúkajú nepreberné množstvo informácií o produktoch, zdravom životnom štýle, zoznamujú s názormi odborníkov a skúsenosťami našich zákazníkov.


Energy, spol. s r. o., Ulica Mládeže 43, 945 01 Komárno, tel./fax: +421-35-77 31 041, + 421-35-77 31 045, e-mail: info@energy.sk