EnergyVet Top


Základné údaje o zvieratách

Na týchto stránkach nájdete všetky základné údaje o zvierati. Samozrejme, hodnoty budú mierne závislé na plemene a prípadne druhu zvieraťa (vtáky, plazy).