EnergyVet Top


Emocionálne vzťahy v Pentagrame

Za normálnych fyziologických okolností za každou emóciou nasleduje emócia nasledujúceho prvku. Vzťahy sa dajú popísať príkladom prepadnutia v parku. Večer za tmy ide dáma cez park a prepadne ju nejaký muž. Prvou prejavenou emóciou je strach elementu VODA. Ten prechádza po smere hodinových ručičiek do zlosti elementu DREVA. Vyleje sa adrenalín a v náhlom prílive energie sa dáma útočníkovi ubráni pomocou dáždnika. Samozrejme, z úspešného zásahu má radosť element OHŇA. Potom však energia prechádza na prvok ZEME, čo je sympatia, empatia, a dáma si všimne, že útočník sa skrvavený bezmocne váľa po zemi. Energia sa prenáša na element KOVU, čo je emócia smútok. Na záver incidentu prevažuje emócia smútku, dáma má výčitky svedomia, že to s obranou prehnala. Keď zistí, že údajný útočník sa chcel iba spýtať, koľko je hodín, smútok prechádza opäť do strachu, ako to vysvetlí polícii. U bezprostredných zvierat je tento cyklus emócií veľmi búrlivý. Pes reaguje na vstupujúcu osobu do bytu strachom, je nervózny, kňučí, potom rýchlo prechádza do zlosti, šteká, potom spoznáva človeka a štekot mení na radostné kňučanie, bezprostredne potom prechádza do sympatie a po búrlivom uvítaní sa upokojí a upadne do smútku, keď sa mu človek nemôže ďalej venovať.

Ak je v tomto kolobehu blok, cyklus nie je uzatvorený a nevyjadrené emócie sa hromadia do podoby mentálneho stresu a postihnutia orgánov elementu. Ak je blok napríklad na prvku OHEŇ, energia sa hromadí na predchádzajúcom prvku DREVA a akútne postihuje orgány tohto elementu. Je postihnutá pečeň, žlčník, prichádza tuková degenerácia vnútorných orgánov, priberanie, sú postihnuté kĺby. Chronicky postihnuté sú orgány s nedostatkom energie, t.j. za blokom. Sú postihnuté orgány na elemente ZEM. Na mozgu a nervovom systéme sa prejavuje tuková degenerácia, je postihnutá sliznica žalúdka, tukovou degeneráciou trpia parenchymatické orgány, je postihnutý pankreas vrátane tvorby inzulínu, slezina, a tým bunková imunita. Riešením pre všetky tieto postihnutia je odblokovanie elementu ohňa. Tie budeme pri príznakoch typických pre prvok drevo a zároveň pre prvok zeme riešiť regeneráciou prípravkom Korovet. Takto môžeme pokračovať pri bloku na každom elemente. Na tomto príklade môžeme vysvetliť, že na vznik zdravotného problému stačí emocionálny blok, v tomto prípade potlačenie radosti. Samozrejme, aj orgánové postihnutie, v tomto prípade napríklad porucha prekrvenia, hormonálnej disbalancie, vyvolá úplne rovnaký problém a navyše rovnakým spôsobom ovplyvní aj emócie.

Z hľadiska regenerácie však nezáleží na tom, či bol primárny psychický alebo orgánový inzult. Primárny je kolobeh v smere hodinových ručičiek. Vytvorením bloku na jednom z prvkov sa prejavia akútne problémy na prvku predchádzajúcom, blok a chronické problémy na prvku nasledujúcom. Tým sa zvýrazní vzťah negatívnej kontroly, čo sú šípky v smere hodinových ručičiek a cez jeden prvok, v tomto príklade z prvku dreva na prvok zeme. Ak blok ešte len vzniká, sú symptómy len na jednom prvku. V tom prípade sa dá regenerácia riešiť priamo. Prvok s príznakmi zodpovedá prípravku tohto elementu. V tomto prípade postihnutie pečene vyžaduje Regavet. Je to však skôr u mladých jedincov. Dosiahnutím dospelosti už väčšinou ide o rozvinutý stav blokového postihnutia a prípravok musíme vyberať analýzou Penatgramu. Akonáhle nájdeme symptómy charakteristické pre dva rôzne elementy, musíme túto pomôcku využiť. V elektronickom poradcovi pre zvieratá sú tieto vzťahy už zohľadnené.