EnergyVet Top


Pentagram piatich prvkov

je mnemotechnická pomôcka pre lekárov a liečiteľov. Jej používanie zjednodušuje výklad rôznych chorôb a najmä umožňuje veľmi dobre predvídať rozvoj choroby a jej pôvod. Nie je účelom pátrať po pôvode tohto symbolu a jeho využití. Niekto hovorí, že prvýkrát ho použili taoistickí mnísi. Existujú však indície, že aj oni prevzali celú filozofiu od šamanov východnej Sibíri. To pre nás nie je podstatné. Podstatná je úloha Pentagramu ako novodobej pomôcky, ktorá veľmi zjednodušuje hľadanie pôvodu problému v organizme, umožňuje individuálne predvídať priebeh choroby a pomáha vybrať správny regeneračný postup.

Pentagram sa skladá z piatich prvkov, ktoré navzájom na seba pôsobia v smere hodinových ručičiek tvorivými vzťahmi: na kove kondenzuje voda, ktorá dáva rásť drevu, ktoré živí oheň, ktorý vracia zem, z ktorej sa dobýva kov. Proti smeru hodinových ručičiek pôsobí deštruktívnymi vzťahmi. Voda spôsobuje koróziu kovu, kovom rozrušujeme zem, zem dusí oheň, oheň spaľuje drevo a drevo (nádoba) obmedzuje vodu. Pre potreby správneho výberu prípravku sú najdôležitejšie vzťahy negatívnej kontroly po smere hodinových ručičiek a prostredníctvom jedného prvku. Na každom prvku nájdeme 4 meridiány, ktoré združujú príslušné orgánové systémy. Meridiány majú názov podľa poludníkov pokrývajúcich zemeguľu. Akupunktúrne meridiány sú ich obdobou a keby mal organizmus podobu gule, bola by zhoda 100%. Vzhľadom na vývoj končatín sa meridiány premiestnili do zložitejších štruktúr. Pôvodné meridiány sú zachované na trupe.

Na prvku KOV nájdeme meridián hrubého čreva (Ic), meridián kože (Ků), meridán pľúc (Pl) a meridián väzivovej degenerácie (VD). Celý prvok charakterizuje farba, ktorá je na rozdiel od tradičnej čínskej medicíny červená, ďalej chuť, ktorá je pálčivá, zmysel čuch, emócia smútok. Prvok VODA obsahuje meridián močopohlavného systému (močového mechúra Mm), meridián lymfatického systému (Ly), meridián obličiek (R), meridián imunitného systému (Im). Typická farba je modrá, chuť slaná, zmysel sluch a emócia strach. Prvok DREVO obsahuje meridiány žlčníka (Žl), tukovej degenerácie (TD), pečene (J) a meridián kĺbovej degenerácie (KD). Prvok OHEŇ obsahuje meridiány tenkého čreva (Ts), hormonálneho systému (Ho), srdca (Sr) a cievneho systému (Cs). Farba je červenofialová, chuť horká, zmysel hmat, emócia radosť. Posledným elementom je ZEM, ktorá obsahuje meridiány žalúdka (Ža), nervového systému (Ns), degeneráciu parenchymatóznych orgánov (OD) a meridián sleziny a pankreasu (Sl). Farba je žltá až béžová, chuť sladká, zmyslom je chuť a emóciou je sympatia, empatia, citlivosť. Na stránke Pentagram - zákonitosti zistíte, ako pracuje telo v nadväznosti na emóciách a psychike.