EnergyVet Top


Skúsenosti


Údaje, ktoré nájdete v odkaze Základný prehľad indikácií, vychádzajú z osobných skúseností pri podávaní regeneračných prípravkov zvieratám alebo z overených a dôveryhodných zdrojov. Samozrejme, množstvo ochorení sa v sw poradni nemohlo otestovať, ale vždy sú tu prítomné príznaky v určitom komplexe, ktorý je spoločný pre množstvo ochorení - vrátane tých preverených. Výhodou regenerácie je, že vodidlom na určenie správneho prípravku je práve tento súbor príznakov. A s týmito príznakmi sú u rôznych druhov zvierat už dlhoročné skúsenosti.

Dôležité ochorenia s uvedením ich názvu, kde sa pri aplikovaní regenerácie môžu urobiť chyby, nájdete na ďalších stránkach. Postupne, ako budú pribúdať jednotlivé oblasti, budú zaradené podľa abecedy latinského názvoslovia.