EnergyVet Top


Nervový systém a správanie

Problémy nervového systému
Na nervové poruchy spôsobené infekciou musíme pôsobiť tak, že najprv eliminujeme infekciu, a až potom upravujeme funkcie nervového systému. Väčšinou je však v týchto prípadoch čas neúprosný. Riešením je podávanie prípravku na infekciu a súčasne Korovetu. Ten znižuje intenzitu zápalu, pôsobí proti infekčným opuchom a aktivizuje relaxačnú fázu nervových vzruchov. Na prekonanie prvotnej akútnej fázy ochorenia je na regeneráciu nervového systému najvhodnejší Gynevet. Podporuje reparovanie narušených, ale ešte živých nervových buniek, eliminuje ich tukovú degeneráciu. Na obnovenie medzibunkových spojení medzi nervovými bunkami je dobre vyskúšaný Etovet. Podporuje ukladanie do trvalej pamäti, eliminuje chaotické správanie mozgových center, stimuluje patologicky utlmené centrá. Gynevet zároveň s protiinfekčnými prípravkami regeneruje zápaly nervov a redukuje bolesti, ktoré vyvolávajú. Lokálne pôsobí proti bolesti zvonka aplikovaný Audivet.

Epilepsia
Je zvláštnou kapitolou, pretože môže mať viac príčin. Bohužiaľ, v prevažnej väčšine prípadov sa nedajú veľmi dobre odhaliť. Veľmi dobre pôsobí na epilepsiu Korovet, ktorého účinok sa dá posilniť súčasnou aplikáciou Fytovetu. Ak zviera používa antiepileptiká, ich podávanie treba postupne redukovať v závislosti na zlepšovaní stavu. Podľa našich skúseností sa asi v 50% prípadov dá podávanie antiepileptík odbúrať úplne. Samozrejme, záleží na príčine epilepsie. Určitou pomocou je zmeranie zvieraťa Supertronicom a otestovanie najvhodnejšieho prípravku. Je to však metóda priveľmi náročná a u zvierat sa dá používať len výnimočne.

Správanie zvieraťa
Je možné ovplyvniť len patologické odchýlky v správaní. Nedá sa ovplyvniť vrodená agresívnosť alebo iná, dedične zakódovaná porucha správania. Etovet poskytuje najlepšie výsledky. Tlmí reaktivitu na hluk, streľbu, silvestrovské petardy. Zlepšuje schopnosť koncentrácie, preto pôsobí na zmätenosť, unáhlenosť, neposlušnosť, prílišnú reaktivitu. Podporuje ukladanie informácií do trvalej pamäti, preto je vhodným doplnkom pri výcviku zvieraťa. Zároveň pôsobí na mobilizovanie energie v tele a usmerňuje túto energiu na výkon. Dlhodobé poruchy správania spôsobené starnutím zvieraťa sa dajú riešiť podávaním humánneho GERIATRIMu, ktorý dlhodobo zlepšuje kondíciu, prostredníctvom produkcie serotonínu pomáha za svetla dobrej nálade a pomocou produkcie melatonínu za tmy dobrému spánku.