EnergyVet Top


Urogenitálny systém

Problémy obličiek a vylučovacieho systému
Infekčné ochorenie obličiek je nevyhnutné riešiť v rámci celkovej infekcie. Do úvahy prichádzajú Virovet, Renovet a Kingvet.

Neinfekčné problémy vylučovacieho systému sa v prvom rade prejavujú na šedivení srsti, postihnutí kĺbov a postihnutí chrbtice (nahrbenie, neochota pohybovať sa). Tam je nevyhnutná príprava na regeneráciu, pretože tu nájdeme celý súbor príznakov na rôznych orgánoch. Príprava spočíva v posilnení schopnosti metabolizovať toxické splodiny pomocou Regavetu, niekedy je vhodné doplniť aj užívanie Cytovetu. Vlastná regenerácia Renovetom môže nastúpiť až po úplnom fungovaní pečeňového tkaniva. Tým sa zníži záťaž na obličky, regenerácia prebieha oveľa rýchlejšie a s trvalým efektom. Medzi Regavetom a Renovetom treba dodržať minimálne 5-dňovú prestávku, v žiadnom prípade nemôžeme podávať tieto dva prípravky súčasne. Nielenže regenerácia bude mizivá, ale hrozí najmä veľmi silná reakcia, ktorá môže byť pre zviera aj nebezpečná.

Problémy genitálneho aparátu
Problémy s reprodukciou následkom stresových vplyvov rieši Gynevet. Ovariálne cysty a ďalšie dysfunkcie vaječníkov, vajcovodov a maternice indikujú použitie Kingvetu alebo Renovetu. Hnisavé zápaly maternice sú veľmi nebezpečné, najmä u starších samíc je lepšie prikročiť k histeroektómii (odstránenie maternice). Predĺži sa tým kvalitný život zvieraťa. Slabšie zápaly a sprievodné stavy po odstránení maternice sa dajú riešiť kombináciou Kingvetu s Imunovetom. Pri hnisavom zápale a silnom toxickom zaťažení je vhodné podávať Cytovet. Problémy so semenníkmi a kvalitou alebo počtom spermií opäť indikujú použitie Kingvetu. Tu je vhodné doplniť buď minerálne látky v koloidnej podobe - Fytovet - alebo nenasýtené mastné kyseliny v Omegavete. Pri často opakovaných problémoch u starších zvierat je z hľadiska kvality a dĺžky života opäť lepšie prikročiť ku kastrácii. Vývodné močové cesty a rôzne výtoky riešime rovnako ako problémy genitálneho aparátu. Navyše môžeme aplikovať lokálne ošetrenie Imunovetom a Audivetom.