EnergyVet Top


Problémy pri starnutí

Univerzálnym prostriedkom na prevenciu je podávanie Cytovetu 2x až 3x do roka po dobu 2 až 3 týždňov. Cytovet eliminuje voľné radikály, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na rozvoji príznakov staroby. U zvierat, ktoré žijú v ekologicky zaťaženom prostredí, sa výsledky podávania Cytovetu prejavujú najvýraznejšie.
Ďalšou možnosťou je použitie humánneho prípravku GERIATRIM. Obsahuje najväčšie množstvo karotenoidov, luteínu a extrakt koreňa kudzu wine: za tmy pôsobí na produkciu hormónu melatonín a za dňa hormónu serotonín, ktoré významne zlepšujú správanie zvieraťa. Preto je GERIATRIM vhodnejší na následky zmeny v správaní následkom starnutia zvieraťa, a Cytovet naopak pri ekologickej záťaži. Vhodné je preventívne striedavé podávanie Cytovetu a GERIATRIMu.

Najvhodnejším prípravkom na to, aby sme dostali staršie zviera do pôvodnej kondície, je Renovet. Uplatňuje sa pri šedivení srsti, postihnutí kĺbov, pri problémoch s močením, prostatou, obličkami, sluchom a častými zápalmi vonkajšieho zvukovodu. U starších zvierat je vhodné najprv pripraviť prostredie na pôsobenie Renovetu pomocou Regavetu, ktorý pôsobí na metabolizmus a detoxikáciu tela. Odstraňuje prípadné reverzné reakcie, ktoré by mohol Renovet vyvolať. Zlepšuje podmienky na regeneráciu obličiek, pretože zlepšením detoxikácie v tele nie sú obličky ďalej atakované prípadnými toxickými metabolitmi. Z pomocných prípravkov sú namieste už spomínaný humánny GERIATRIM, Fytovet na doplnenie chýbajúcich minerálov, Omegavet na saturovanie nenasýtenými mastnými kyselinami a v prípade problémov s konzistenciou výkalov alebo pri perverzných chutiach bude veľmi vhodným doplnkom Probiovet.