EnergyVet Top


Čo je nevyhnutné vedieť o zvierati

Práca so zvieraťom sa zdá byť zložitejšia než s človekom. Človek povie, kde má problém, popíše typ bolesti, atď. U zvieraťa to nie je možné, no v porovnaní s človekom sa u zvieraťa ľahšie odhalia markantné príznaky dôležité pre správny výber prípravku. Dá sa to vykonať pomerne jednoducho amatérskou prehliadkou zvieraťa, ktorá odhalí nezrovnalosti oproti predchádzajúcemu zdravotnému stavu. Niekedy stačí nájsť len jeden príznak a potom sa sústrediť na príznaky, ktoré sú s ním obyčajne spojené. Na tomto princípe pracuje program Domáci poradca, ktorý Vás takouto prehliadkou bude viesť až k výberu optimálneho prípravku. Najprv treba vedieť, na čo by sa mal chovateľ pri prehliadke zvieraťa sústrediť.

V prvom rade musí majiteľ alebo chovateľ zviera dobre poznať, aby vedel, čo je u neho normálne a bežné, aby spoznal štandard, podľa ktorého bude hľadať odlišnosti.

Najprv treba posúdiť správanie. Všímať si, kde zviera trávi svoj čas, či dodržiava obvyklý denný režim, ako reaguje na svoje okolie vrátane chovateľa. Treba posúdiť chuť do jedla, zmeny jeho chutí. Jeho postoj, či zviera nie je zhrbené, a chôdzu, či napríklad nekríva, či chôdza nie je strnulá, a pod.

Ďalšia prehliadka sa týka kvality srsti alebo kože, či nie je zježená, bez lesku, či nepôsobí špinavým dojmom, nie je priveľmi mastná a či na koži nie sú viditeľné nejaké zmeny. Nasleduje prehliadka slizníc, či nenájdeme výtok, či nie sú začervenané alebo naopak, nápadne biele. Nesmieme vynechať oči: posúdiť ich lesk, či nevidíme šedivý závoj v oku; aj začervenané beľmo má svoju príčinu.

Všímame si povrch tela, pomôže nám aj hmat: či tam nie sú opuchy, výčnelky alebo naopak prehĺbenia. Pohmatom zisťujeme telieska vo svalovine, na mliečnej žľaze a v podkoží. Dôležitá je ich konzistencia. Môže byť drevnatá, cestovitá, rôsolovitá a vodnatá (ako igelitové vrecko s vodou). Telieska pod kožou alebo vo svalovine môžu byť aj lymfatické uzliny. Preto je pre laika dôležitá symetria. Ak sú telieska na rovnakých miestach tela vpravo a vľavo, môže ísť len o lymfatické uzliny.

Ak budú asymetrické, je tam nejaké postihnutie. Každé narušenie symetrie je podozrivé. Rovnakým spôsobom kontrolujeme osrstenie, symetrická strata srsti sa objavuje v súvislosti s vnútornými orgánmi, asymetrická väčšinou súvisí s parazitmi alebo infekciou.

Pre naše účely veľmi užitočný spôsob vyšetrenia, a pritom veľmi málo používaný, je detekovanie vyžarovaného tepla z určitých oblastí tela. Najprv skúsime pomaly prejsť rukou nad telom zvieraťa vo vzdialenosti asi 2 až 3 cm. V prípade zápalu cítime nad postihnutou oblasťou vyžarované teplo. Pri degeneratívnom postihnutí naopak cítime akoby chladné miesta. Po tomto dištančnom vyšetrení môžeme priložiť ruku na telo a v kontakte so srsťou alebo pokožkou zistiť teplé či chladné oblasti. Naopak to veľmi nejde. Najprv teda bez kontaktu, tento údaj je dokonca pre naše potreby dôležitejší, pretože takto detekované teplo ide z hĺbky tela a na povrchu je teplota zmenená len nepatrne. Až potom zistíme kontaktnú teplotu, ktorá skôr naznačuje povrchové postihnutie. Toľko k všeobecnému laickému vyšetreniu. V ďalších materiáloch budú všetky tieto príznaky uvedené podrobne a konkrétne v nadväznosti na približnú diagnózu a s týmito príznaky sa stretnete aj v poradenskom SW Domáci poradca.

Ak nájdeme na zvierati symptómy nejakého postihnutia, veľmi dôležitým vodidlom je dĺžka trvania týchto nezrovnalostí. Ak ťažkosti pretrvávajú dlhšie než mesiac, nie je možné podávať regeneračné prípravky priamo, t.j. napr. Regavet na ochorenie pečene, Renovet na ochorenie obličiek, Korovet na ochorenie ciev alebo srdca. Vždy treba pripraviť regeneráciu prípravkom, ktorý je v Pentagrame o jednu pozíciu ďalej v smere pohybu hodinových ručičiek. Po úvodnej príprave, ktorá sa môže skrátiť napríklad na tretinu bežnej regeneračnej doby, je nutné urobiť minimálne 3 dni prestávku a až potom použiť regeneračný prípravok charakteristický pre nájdené problémy. Keď to neurobíme, symptómy sa môžu dramaticky zhoršiť.

V žiadnom prípade sa koncentráty nesmú podávať kotným samiciam. Mohol by sa poškodiť plod, a síce tak, že bude uprednostnený vývoj orgánov, charakteristických pre koncentrát, pred orgánmi, ktoré sa práve vyvíjajú u plodu. Dajú sa použiť len na akútne stavy, a to po dobu maximálne 3 dní. Počas tejto doby sa prakticky nedá do vývoja plodu zasiahnuť.