EnergyVet Top


Kontakt na spoločnosť - ENERGY spol. s r.o.

V prípade otázok kontaktujte našich zamestnancov:

 Energy, spol. s r. o.
Ulica Mládeže 43
945 01 Komárno
Tel./fax:
+ 421-35-77 31 041
+ 421-35-77 31 045
IČO: 36521442, DIČ: 2020158426  / SK2020158426
Obchodný register: Nitra
Oddiel: Sro, Vložka: 10368
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň zápisu: 19.6.1997

Štatutárny orgán:
konateľ
Jozef Černek
 
  Jozef Černek
riaditeľ
jozef.cernek@energy.sk
0905 405 455
 Mgr. Adriana Dékányová
asistentka riaditeľa
adriana.dekanyova@energy.sk
0918 866 835
 Miroslav Havel
manager distribučnej siete
miroslav.havel@energy.sk
0905 580 179
 Andrej Danada
oddelenie odbytu
andrej.danada@energy.sk
0908 721 448

Mária Gličová

marketing manager
maria.glicova@energy.sk
0905 466 107


Spoločnosť ENERGY GROUP, a.s. preverila zverejnené informácie, nemôže sa však zaručiť za ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť. Akékoľvek ručenie a nároky na odškodnenie sú vylúčené. V prípade prepojenia hypertextovými odkazmi ide výhradne o cudzie obsahy, za ktoré nepreberá spoločnosť ENERGY GROUP, a.s. žiadnu zodpovednosť.