EnergyVet Top


Politika kvality

Neustále zlepšovanie systému kvality
Vedenie spoločnosti, všetci zamestnanci a spolupracovníci sa budú zasadzovať o trvalé zlepšovanie kvality ponúkaných produktov a služieb zákazníkom.

Výskum a vývoj
Prostredníctvom vlastného výskumu chceme našim zákazníkom aj naďalej zaručiť čo možno najkvalitnejšie a najčistejšie výrobné postupy. V tomto smere sa už dnes zaraďujeme k svetovej špičke.

Sortiment

Našou snahou je trvalé rozširovanie existujúcej ponuky nielen v oblasti bioinformačných produktov, ale aj v ďalších segmentoch trhu.

Kvalita
Uplatňovanie stále prísnejších kritérií na vstupné materiály, prípravu a riadenie výroby spolu so zvyšovaním kvality dizajnu a informačnej hodnoty propagačných materiálov patria k dôležitým úlohám našej firmy.

ISO 9001:2008
Spoločnosť Energy Group, a.s. je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008 pre výskum, výrobu a predaj. Certifikačný a dozorový audit vykonala spoločnosť Bureau Veritas.

Zahraničné trhy

Vyhľadávanie výhodných zahraničných trhov a ďalších kooperujúcich spoločností - to je cieľ obchodného projektu, ktorého výsledky by sa mali ešte výraznejšie prejaviť v obchodných aktivitách spoločnosti.

Technológie

Veľkú pozornosť venujeme ďalšiemu rozvoju výrobných, diagnostických prístrojov a technológií, ktoré zásadne rozšíria existujúcu ponuku a podporia propagáciu našich prípravkov.

Dodržiavanie legislatívnych požiadaviek
Spoločnosť sa pri svojej činnosti zaväzuje dodržiavať platné národné a európske legislatívne predpisy. V súčinnosti s ďalšími všeobecne platnými vyhláškami sú dôležitou položkou pri skvalitňovaní procesu výroby a starostlivosti o zákazníka.

Podporné projekty

Medzi významné podporné projekty patrí ďalší rozvoj divízie softvéru. Súčasne zabezpečujeme vývoj a komerčné využitie vlastných informačných systémov.

Charitatívna činnosť
Činnosť je zameraná predovšetkým na pomoc opusteným a týraným zvieratám, útulkom a jedincom, ktorí pomáhajú ich spätnej integrácii do adekvátnej starostlivosti.

Platné od : 10/2010