EnergyVet Top


Generálne riaditeľstvo

Divízia obchodu
Riadi obchodnú štruktúru spoločnosti a spravuje medzinárodný obchodný systém strednej Európy, prepojený do jednotného trhu (ČR, Slovensko, Maďarsko).

Divízia zahraničných trhov
Nadväzuje kontakty a rozvíja spoluprácu so záujemcami o naše výrobky mimo jednotného trhu. Zároveň zaisťuje komunikáciu a podporu činnosti so spolupracovníkmi zo skupiny generálnych importérov.

Divízia vývoja a výskumu
Táto divízia sa zaoberá výskumom v oblasti alternatívnej medicíny a farmakológie. Priami a externí spolupracovníci sa v laboratóriách po celej ČR venujú skúmaniu a vývoju biologicky aktívnych látok potrebných na zostavenie kvalitných bioinformačných prípravkov.

Divízia technológií
Divízia technológií sa venuje najmä výskumu v oblasti moderných technológií klasickej a prírodnej medicíny a vývoju testovacích prístrojov na presnejšie určenie diagnostických postupov. Určené sú na podporu predaja a ďalšie komerčné využitie.

Divízia výroby
Úlohou divízie výroby je zaistenie plynulej produkcie všetkých výrobkov. Proces riadenia výroby zahŕňa prísun surovín, prípravu výrobných technológií, výrobu, ale aj distribúciu tovaru na všetky trhy.

Divízia veterinárna
Komplexne zodpovedá za veterinárny rad produktov Energy a jeho realizáciu na trhu.

Divízia ekonomická
Zaisťuje účtovné a finančné riadenie generálneho riaditeľstva a riaditeľstva českého trhu.

Divízia IT
Činnosť tejto divízie spočíva v zaisťovaní kompletného softvérového riešenia a servisných služieb pre všetky firmy v rámci holdingu Energy Group, a. s. Zodpovední pracovníci zabezpečujú nielen vývoj a správu systémov, ale aj komerčné využitie vyvinutých aplikácií.