EnergyVet Top

  • Vysoká účinnosť, šetrnosť a preverená kvalita.
  • Schválené ÚSKVBL, vyvinuté, vyrobené a kontrolované podľa noriem ISO 9001:2008.
  • Neovplyvňuje negatívne kvalitu živočíšnych produktov.
  • Dobrá znášanlivosť pre chované zvieratá.
  • Dobrá možnosť kombinovania s klasickými liečivami.
  • Jednoduchá orientácia pri výbere správneho prípravku s využitím poradenského SW.
  • V prípade komplikovanejších prípadov možnosť konzultácie s odborníkmi.
  • Šetrí finančné prostriedky skrátením doby ošetrovania a nižšou spotrebou liečiv.
  • Vhodné pre akútne stavy ako prvá pomoc, ale aj pre chronické stavy ako jediný účinný prostriedok bez nežiadúcich vedľajších účinkov.