EnergyVet Top

 
  • Schválené ÚSKVBL, vyvinuté, vyrobené a kontrolované podľa noriem ISO 9001:2008.
  • Bohatá dokumentácia pre vlastné vzdelávanie a kurzy.
  • Ľahko využiteľná forma a dobrá znášanlivosť pre zvieratá.
  • Vysoká účinnosť a šetrnosť potvrdená dlhoročnou praxou.
  • Neovplyvňuje negatívne kvalitu živočíšnych produktov.
  • Dobrá možnosť kombinovania s klasickými liečivami, zosilňujú ich účinok.
  • Vhodné pre akútne stavy ako prvá pomoc, ale aj pre chronické stavy ako jediný účinný prostriedok bez nežiadúcich vedľajších účinkov.